Ontspan Sessies maakt deel uit van de Academie voor Holistisch Coachen en maakt gebruik van de website www.ontspansessies.nl.

Contactgegevens Academie voor Holistisch Coachen; Professor Bronkhorstlaan 10-86, 3723 MB  Bilthoven, [email protected], KvK nr. 55663915.

In deze privacyverklaring is de Academie voor Holistisch Coachen – hierna te noemen Ontspan Sessies – verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Door gebruik te maken van onze mobiele applicatie (App) en door aanmelding van een webinar ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Wij gaan zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertellen wij jou precies wat wij met jouw gegevens doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ontspan Sessies verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze App en/of omdat je hebt aangemeld voor een webinar. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze App en/of Website
– Betaalgegevens

Verzamelen gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ontspan Sessies heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze kinderen toestemming hebben van hun ouders. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens
Ontspan Sessies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Zodat je kunt inloggen en gebruik kunt maken van onze App en/of website.
– Om jou deel te kunnen laten nemen aan een webinar.
– Om je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om je mailingen te kunnen versturen zodat je op de hoogte blijft van activiteiten en nieuws.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Voor onze interne administratie.
– Om te voldoen aan de applicatie wetgeving.

Ontspan Sessies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Ontspan Sessies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van persoonsgegevens
Ontspan Sessies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Zolang je gebruiker bent van de App:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres.

Zolang je staat ingeschreven voor de webinars:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ontspan Sessies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zoals bijvoorbeeld onze boekhouder, ons mailprogramma en webhosting. Ontspan Sessies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ontspan Sessies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Wij, en de met ons samenwerkende partijen, gebruiken deze cookies ten behoeve van een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de Website en de App naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de Website en de App goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Wanneer je de cookies niet accepteert kan de App minder goed of helemaal niet meer functioneren. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ontspan Sessies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het intrekken van je toestemming heeft geen effect op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens die is uitgevoerd op basis van de gegeven instemming voorafgaan aan de intrekking.
Je kunt bij Ontspan Sessies een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
Specificeer in je aanvraag zoveel mogelijk de persoonlijke gegevens waar je aan refereert. Wij zullen in het algemeen binnen 4 weken op dit verzoek reageren.
In het geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. Tenzij wij door wettelijke regels zijn gebonden deze persoonlijk gegevens te behouden of als er andere zwaarwegende redenen zijn tegen deze verwijdering. Als de persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk niet zijn verwijderd ontvang je hier een bericht over met toelichting waarom we aan jouw verzoek niet of gedeeltelijk niet hebben kunnen voldoen.
Als we niet kunnen vaststellen welke persoonlijk gegevens worden bedoeld in het verzoek voor inzage, correctie of verwijdering, kunnen we vragen om een aanvullende specificatie van de persoonlijke gegevens. Het verzoek zal worden uitgesteld tot het moment dat wij de aanvullende gedetailleerde informatie hebben ontvangen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ontspan Sessies wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ontspan Sessies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
SSL-certificaat: wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]


Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen. Wij zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

November 2019